Inah Ritsema
   communicatie en opvoeding

               
   
Opvoedingsbespiegelingen (individuele training)
Luistert je kind?
Voor de zoveelste keer vraag je aan je kind of hij zich wil aankleden. Hij moet naar school en jij naar je werk. Je schaamt je bij voorbaat al bij de gedachte dat jullie te laat komen. Voor de zoveelste keer vraag je of hij zijn jas wil aantrekken….
Opvoedingsbespiegelingen (pdf)
"Een stukje voor Inah" (pdf)
Opvoeden in vertrouwen (training)
Wie wil dat niet?
Veel ouders/opvoeders vertellen dat ze regelmatig een wantrouwende gedachte hebben in relatie tot hun kind in de trant van: ‘Hij zal wel vergeten zijn om zijn fiets in de schuur te zetten, bij oma langs te gaan, zijn sportkleren op te ruimen...’
Opvoeden in vertrouwen (pdf)
Ont-wapenend communiceren met kinderen (training)
Als je beloond wordt omdat je ouder/opvoeder vindt dat je ergens goed in bent, krijg je gemakkelijk het gevoel dat je aan diens verwachtingen moet voldoen. En misschien krijg je faalangst of je geeft jezelf de schuld als iets niet lukt; je schaamt je voor je tekortkomingen… Echter, opvoeden zonder straffen en belonen kan!
Ontwapenend communiceren met kinderen (pdf)
Aan tafel (training)
Opvoeden? Daar moet je tijd voor maken.
Aan de opvoedtafel vertel ik over de betekenis van opvoeden. In een zachte en open sfeer wisselen we van gedachten en gaan op zoek naar verborgen talenten, nieuwe pedagogische inzichten, succesverhalen, heuse humor en levenskunst.
Door het (ronde) tafelgesprek word je opvoedvaardigheid versterkt.
Aan tafel (pdf)