Inah Ritsema
   communicatie en opvoeding

               
   
Introductie
Na ruim 30 jaar als docent pedagogiek, psychologie en communicatieve vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs, startte ik in 2006 een bureau voor communicatieve en opvoedkundige trainingen, workshops en ouderavonden. Ik heb mij gespecialiseerd in: Opvoeden in vertrouwen; het jongensbrein in relatie tot het vrouwen– en meisjesbrein; de rol en pedagogische betekenis van vaders.

In de trainingen en workshops van de Pedagogische Rit vertel ik over mijn visie op opvoeden. Ik neem je mee naar het land waar geen wantrouwen heerst, waar kinderen met vertrouwen bejegend worden. Ik laat je ontdekken wat de eigen-wijs van het kind is en het voorrecht van opvoeden.

Vanuit mijn visie en ervaring vertel ik, dat kinderen graag een bijdrage willen leveren aan het geluk van hun ouders/opvoeders.
Ik vind, dat volwassenen moeten voorleven wat respect is en het kind de gelegenheid moeten geven om zichzelf te corrigeren, in plaats van door hen verbeterd of bestraft te worden. Veel kinderen weten zèlf wat goed voor hen is en houden van nature rekening met anderen.
Opvoeders kunnen met kinderen in goed overleg ‘leefregels’ opstellen. Kinderen zijn realistisch en houden zich (meestal) aan de afgesproken regel.
Tijd en aandacht is een schaars goed. Het geven van tijd en aandacht is noodzakelijk om tijd met elkaar te delen waarin niets hoeft. Op die momenten komen de verhalen, waarin het kind zijn zorgen, zoektocht en twijfels met je deelt. Vraag je af wat dit unieke kind nodig heeft om zijn onbevangenheid en verbeelding te behouden.
Beweeg met het kind en zijn levenslust mee. Geef vertrouwen en vrijheid. Houd het kind nieuwsgierig, zorg voor avontuur, balans en discipline. Stap uit de controle.
Voor de dag van morgen zijn autonome, oorspronkelijke mensen nodig.

In de Pedagogische Rit word je meegenomen naar de kennis van je hart en het versterkt je opvoedvaardigheden.